bjelic

БЈЕЛИЋ ДР ПРЕДРАГ

Kabinet:310

Telefon:3021044

Vreme prijema:среда 12-14

Email:predrag.bjelic@ekof.bg.ac.rs

Др Предраг Бјелић је рођен 3. априла 1974. године у Београду. Дипломирао је 1996. године на Економском факултету у Београду, на смеру спољна и унутрашња трговина, и био је награђен бројним наградама као најбољи студент. Магистар је економских наука и политичких наука. На Економском факултету у Београду је докторирао маја 2003. године.

Запослен је, у звању редовног професора, на Економском факултету у Београду. Наставу изводи на предметима: међународна трговина – основне студије и последипломске студије, као и економика ЕУ (основне студије) и електронска трговина (последипломске студије). Као гостујући професор наставу изводи и на Економском факултету Универзитета Црне Горе. Радио је у Народној банци Југославије – Војни сервис и Институту за међународну политику и привреду у Београду.

Предраг Бјелић је писац бројних књига, прилога у зборницима и преко 100 чланака у научним и стручним часописима. Стручно се усавршавао, између осталог, на: London School of Economics, London, UK (2004, Visiting Fellow, Chevening Fellowship), Harvard University, Cambridge, USA (2005, Visiting Scholar, Fulbright Fellow), Faculty of Economics University of Oslo, Norway (2005, Visiting Scholar, RCN Fellowship). Ангажован је у академском раду Светске трговинске организације (WТО), чији је и консултант, Вируалног Института UNCTAD-а, члан је Научног друштва економиста Србије (НДЕС), American Economic Association (AEA), The Society for the Study of Emerging Markets, Удружења за међународно право Србије и Црне Горе и других организација. Учествовао је на бројним домаћим и међународним конференцијама. Сарађивао је на бројним пројектима, како на већини домаћих института, тако и на институтима у иностранству. Држао је предавања по позиву на већини образовних институција у земљи али и у иностранству. Ангажовао се и на изради консултантских студија за привреду.

Детаљнију биографију можете погледати овде (пдф верзија).

БИБЛИОГРАФИЈА

Књиге
1. Предраг Бјелић ”Електронско трговање” Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2000.
2. Предраг Бјелић ет. ал. (коаутор) ”Светска привреда у информатичкој ери” Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2002.
3. Предраг Бјелић ”Светска трговинска организација” Прометеј, Београд, 2002. (сајт)
4. Предраг Бјелић ”Економика међународних односа” Прометеј, Београд, 2003. (садржај)
5. Предраг Бјелић ”Нецаринске баријере у међународној трговини” Прометеј, Београд, 2004. (садржај)
6. Предраг Бјелић ”Међународна трговина” Економски факултет, Београд, 2008 (2 издање 2010, 3 измењено и допуњено издање 2011).
7. Предраг Бјелић ет. ал. (коаутор) ”Савремена међународна трговина” Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2010. (сајт)
8. Предраг Бјелић ”Глобална електронска трговина” Економски факултет, Београд, 2012.

Важнији радови
1. Предраг Бјелић „World Trade Organization and the Global Risks“ in: Albert Alemano et. al (eds.) „Better Business Regulation in a Risk Society“ Springer Science+Business Media, New York, September  2012, pp. 193-206.
2. Предраг Бјелић, Радмила Драгутиновић Митровић „THE EFFECTS OF COMPETING TRADE REGIMES ON BILATERAL TRADE FLOWS: CASE OF SERBIA“ Proceedings of Rijeka Faculty of Economics – Journal of Economics and Business, 2012, vol. 30, no. 2, pp. 267-294. (SSCI листа) (линк)

3. Предраг Бјелић „Building Competitiveness and Increasing Trade Potential in the Western Balkans: Economic Policy Making in Preparing for European Integration“ in: Margo Thomas and Vesna Bojicic-Dzelilovic (editors) „Public Policy Reform in the Western Balkans: Case Studies of Actors, Networks and Coalitions“ Springer Science and Business Media B.V. Netherlands, pp.69-89. online November 2014 ISBN 978-94-017-9346-9 print 2015 ISBN 978-94-017-9345-2.

4. Радмила Драгутиновић Митровић, Предраг Бјелић „Trade regimes and bilateral trade in the EU enlargement process: Focus on the Western Balkans“ Acta Oeconomica, 65(2), 2015, pp. 249–270. http://dx.doi.org/10.1556/032.65.2015.2.4 (SSCI lista)

5. D. Jacimovic, R. Dragutinović Mitrović, P. Bjelić, K. Tianping & M.Rajkovic, The role of Chinese investments in the bilateral exports of new E.U. member states and Western Balkan countries, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, Volume 31, 2018 – Issue 1, pp.1185-1197, https://doi.org/10.1080/1331677X.2018.1456357 (SSCI lista)

6. Miloš Rajković, Predrag Bjelić, Danijela Jaćimović i Miroslav Verbič „The impact of the exchange rate on the foreign trade imbalance during the economic crisis in the new EU member states and the Western Balkan countries“ Economic Research-Ekonomska Istraživanja, Volume 33, 2020 – Issue 1, pp. 182-203. Internet, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1331677X.2019.1708771, Published online: 27 Feb 2020 (SSCI lista)

Детаљнију библиографију можете погледати овде (пдф верзија).

Обавештења

Popravni Kolokvijum iz Medjunarodne trgovine će se održati 3. septembra 2018. u 12h u Sali 23. Važi gradivo do 366. strane iz udžbenika. Za izlazak na kolokvijum je potrebno da se upišete na spisak na ovom website-u:

http://w3.ekof.bg.ac.rs/survey/take_survey.php?x=NTQzNDI%3D