Jovanovic-Gavrilovic

BILJANA JOVANOVIC GAVRILOVIC PhD

Cabinet:422

Phone:+381 11 3021211

Consultation:

Email:bgavrilo@ekof.bg.ac.rs

Education

PhD – 1988, Faculty of Economics, University of Belgrade

Маster’s degree – 1980, Faculty of Economics, University of Belgrade

Diploma – 1975, Faculty of Economics, University of Belgrade

Awards, grants, certificates, memberships, corporate / public service

London School of Economics and Political Science, Great Britain, September 1987 and September 1989; Cracow University of Economics, Cracow, Poland and University of Information Technology and Management, Rzeszow, Poland, October 2007; University of Udine – Department of Economics, Italy, January 2008

Fields of teaching and research

Courses taught

National Economy, Development Economics, Social infrastructure management, Management of natural resources and environmental protection, Аnalysis of pension and health insurance

Key references (publications and projects)

Национална економија, I издање, коаутор са С. Деветаковићем и Г. Рикаловићем, Економски факултет – Центар за издавачку делатност, Београд, 2005; (In Serbian)

Економика Југославије, I издање, коаутор са Д. Марсенићем и Г. Рикаловићем, Економски факултет, Београд, 1994; (In Serbian)

Квалитет привредног раста – теоријска разматрања и искуства Југославије, монографија, Савремена администрација, Београд, 1989; (In Serbian)

Serbia Facing the Challenge of Sustainable Development, in: G. Rikalović – S. Devetaković (eds.): Contemporary Challenges of Theory and Practice in Economics –

Economic Policy and the Development of Serbia, Faculty of Economics of the University of Belgrade – Publishing Centre, Belgrade, 2007, p. 87-98;

Сиромаштво у транзицији или транзиција у сиромаштву, у монографији: Р. Маринковић – И. Росић – М. Илић (ред.), Институционална решења и транзициони процеси у Србији, Економски факултет у Крагујевцу, Крагујевац, 2002, стр. 87-101; (In Serbian)

Људски капитал као фактор развоја агропривреде и националне економије као целине, у монографији: З. Закић – Г. Рикаловић – Ж. Стојановић (ред.): Институционалне реформе и транзиција агропривреде у Републици Србији, књига 2: Прилог унапређењу структурног прилагођавања агропривреде у Србији,  Економски факултет у Београду, Београд, 2004, стр. 47-56; (In Serbian)

Serbia Economic Growth Quality – Critical Analysis, H. Hanić, S. Ngomai, G. Vukelić, D. Erić, I. Domazet (eds.), Economic Growth and Development of Serbia New Model, Belgrade Banking Academy – Faculty for Banking, Insurance and Finance and Institute for Economic Sciences, Belgrade, 2010, p. 81-97;

Green Growth as a Generator for Overcoming the Crisis, co-author with N. Мinić,  Economic Analysis, No. 1-2/ 2012, p. 19-31;

Макроекономски и социјални услови за развој тржишта осигурања у Србији, у зборнику са међународног симпозијума: Ј. Кочовић – Х. Ханић (ред.): Савремени трендови у развоју тржишта осигурања, Економски факултет Универзитета у Београду и Удружење актуара Србије, 2006, стр. 50-62; (In Serbian)

Macroeconomic Framework of Insurance Market Development in Serbia over the Last Decade, in: J. Коčović- B. Jovanović Gavrilović – D. Јакоvčević (eds.), Achieved Results and Prospects of Insurance Market Development in Modern World, 2012.

Information

Download