Библиотека

Упутство за коришћење библиотеке

Електронски каталог библиотеке Економског факултета

Узајамни електронски каталог библиотека у Србији

Електронски часописи и базе података КОБСОН

Помоћ код претраживања електронских каталога

Радно време са странкама  8-13, 15-19 h
Руководилац библиотеке: Оливера Јевтић
Библиотекар: Гордана Ђукић
Телефони: 011/3021048
011/3021148

О БИБЛИОТЕЦИ

Библиотека Економског факултета формирана је одмах по оснивању Економско-комерцијалне високе школе 1937. године.

Данас је библиотека Економског факултета у Београду највећа такве врсте у земљи. Располаже  фондом од преко 100.000 библиотечких јединица монографских и серијских публикација. Фонд се континуирано попуњава најквалитетнијим и најновијим публикацијама из области друштвено-економских наука

Библиотеку сачињавају: централни књижни фонд, фонд часописа са читаоницом (20 места), приручна библиотека са читаоницом (90 места), читаоница (60 места) и магацин књига.