Библиотека

О библиотеци: Библиотека Економског факултета формирана је 1937. године, одмах по оснивању Економско-комерцијалне високе школе 1937. године.

Данас је библиотека Економског факултета у Београду највећа такве врсте у земљи. Располаже  фондом од преко 55.000 библиотечких јединица монографских и серијских публикација. Фонд се континуирано попуњава најквалитетнијим и најновијим публикацијама из области друштвено-економских наука

Библиотеку сачињавају: централни књижни фонд, фонд часописа са читаоницом (20 места), приручна библиотека са читаоницом (90 места), читаоница (60 места) и магацин књига.

Радно време библиотеке:

Понедељак 8-1500
Уторак 8-13 и 15-1900
Среда 8-1500
Четвртак 8-13 i 15-1900
Петак 8-1500

Руководилац библиотеке: Оливера Јевтић
olivera.jevtic@ekof.bg.ac.rs

ПРЕТРАЖИВАЊЕ:

ЕЛЕКТРОНСКИ КАТАЛОГ БИБЛИОТЕКЕ ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА
ЕЛЕКТРОНСКИ ЧАСОПИСИ И БАЗЕ ПОДАТАКА КОБСОН
УЗАЈАМНИ ЕЛЕКТРОНСКИ КАТАЛОГ БИБЛИОТЕКА У СРБИЈИ

Помоћ:

Упутство за коришћење библиотеке
Помоћ код претраживања електронских каталога

Презентација – коришћење библиотечких ресурса (Cobiss, e-teze, KoBSON, Zotero, Google Scholar).