Бесплатан „MS Office – Excel“ курс за студенте четврте године

27.10.2017

„MS OFFICE – EXCEL“ КУРС ЗА СТУДЕНТЕ ЧЕТВРТЕ ГОДИНЕ

ЦИЉ УВОЂЕЊА КУРСА: Да дипломирани студенти Економског факултета у Београду, поред модерних теоријских знања из економије, пословног управљања и статистике, стекну и примењене вештине коришћења основних алата MS Office пакета – Еxcel и осталих програма.

• ПРОГРАМ И ТРАЈАЊЕ КУРСА: Курс, у укупном трајању од 30 часова, ће обухватити:
а) упознавање са основама коришћења Wоrd пакета и основама израде ефектне Power point презентације (4 часа)
б) савладавање основних и напредних функција и опција у Еxcel програму (20 часова) и
ц) упознавање са основама обраде података у Аccess програму (6 часова).
Програм курса је направљен у сарадњи са реномираним стручњацима из праксе, који Еxcel и остале алате користе свакодневно у пословању. Као такав, програм овог курса је изразито практично оријентисан и базираће се на примени MS Office алата у решавању конкретних пословних проблема.
• ОБУХВАТ КУРСА: Почев од академске 2017/18. године, сви студенти IV године, који су факултет уписали 2013. или 2014. године и стекли најмање 150 ЕСПБ, биће позвани да похађају овај курс. Уколико након регистровања свих наведених студената буде слободних места у предвиђеним терминима, биће отворена могућност пријављивања и осталих студената IV године (генерација 2012 и раније). Курс ће бити организован сваке школске године са истим обухватом. То значи да ће сви студенти завршне године бити у могућности да овладају додатним пословним вештинама које су високовредноване од стране пословне заједнице приликом запошљавања.

• ОРГАНИЗАЦИЈА КУРСА: Курс, ће се изводити у ERC салама на Економском факултету у Београду, у већем броју термина – у новембру 2017, фебруару, марту, априлу и јулу 2018. године. Термини извођења курса ће бити прилагођени терминима извођења наставе, тако да студенти могу редовно да похађају и наставу и курс.

Студенти којима је овај курс намењен, добиће персонализовани позив на своју е-маил адресу, са позивом и упутствима за пријаву за похађање курса, која ће се вршити оnline, на сајту факултета (студент ће бирати који од понуђених термина му/јој највише одговара). Студенти који припадају групи дефинисаној у тачки „Обухват курса“, а е-маил не добију до 15. новембра, могу се обратити на адресу excelkurs@ekof.bg.ac.rs

Наставу ће изводити наставници и сарадници Економског факултета у Београду, са вишегодишњим искуством у практичној примени МS Office е алата у решавању практичних пословних питања. Већини часова Еxcel курса ће поред наставника присуствовати и по један сарадник, каји би у току наставе и израде примера помагао студентима са савладавањем техничких проблема и питања.

• ЦЕНА КУРСА: Похађање курса је потпуно БЕСПЛАТНО. Уколико се студент пријави за похађање курса, а на курсу не учествује, рачунаће се да је искористио своје право на бесплатан курс. У том случају, уколико студент који је пропустио коришћење прво-пријављеног термина жели поново да се пријави за похађање курса у неком од наредних термина, плаћа пуну тржишну цену (6.000 динара).

• ИСХОДИ КУРСА: Након завршетка курса студенти ће бити обучени да ефективно користе Еxcel и остале поменуте МS Оffice алате, за решавање конкретних пословних проблема и задатака.
По успешном завршетку курса студент добија:
а) Сертификат о похађању курса, који издаје Економски факултет у Београду;
б) Право да у Додатку дипломи, буде уписана информација о успешно завршеном „MS Office – Excel“ курсу.
Да би стекао право на Сертификат и право на упис информације о похађању курса у Додатку дипломи, студент мора да присуствује на најмање 25 (од укупно 30) часова и да успешно реши постављене пословне проблеме и задатке.

РУКОВОДСТВО ФАКУЛТЕТА

Excel kurs prava-1