Backovic3

БАЦКОВИЋ ДР МАРКО

Kabinet:507

Telefon:3021082

Vreme prijema:среда 10-12

Email:marko.backovic@ekof.bg.ac.rs

Рођен је 1956. године, у Никшићу, где је завршио основну и средњу школу. Факултет је завршио 1979. године у Титограду. Магистрирао је 1983. године, а докторску дисертацију одбранио 1992. године на Економском факултету у Београду.

За асистента-приправника примљен је 1980. године, за доцента је изабран 1992. године, а за ванредног професора 1997. године. Боравио је на стручном усавршавању у Лондону (1985. године).

На четворогодишњим студијама изводи наставу из предмета: економско математички методи и модели и Математичка економија. Био је ангажован и на одељењу Факултета у Ужицу. Предаје и на Економском факултету у Подгорици. Ангажован је и на последипломским студијама, где на курсу Економетрије предаје Математичку економију, на курсу информациони системи предмет Управљачки модели, док на магистарском курсу Операциона истраживања изводи наставу из предмета Софтвер за операциона истраживања. Такође је ангажован и на последипломским студијама на Економском факултету у Подгорици. Члан је СЕЈ-а. НДЕЈ-а. као и Друштва операционих истраживача Југославије.

Референце:

1. Израчунавање конкурентске равнотеже коришћењем модела математичког програмирања, Економски анали бр 124. 1995. (12 стр.)
2. Управљање пројектима коришцењем модела линеарног програмирања, (коаутор). SYM-OP-IS 95. Доњи Милановац, 1995.
3. Економско-математички модели и методи у економији – Збирка решених проблема. (коаутор). Економски факултет, Београд, 2004.
4. Алгоритам за израчунавање фиксне тачке у моделу опште економске равнотеже, SYM-OP-IS ’96, Златибор 1996.
5. Зборник радова SYM-OP-IS ’96, (едитор), Златибор 1996.
6. Модел опште економске равнотеже, монографија, Економски факултет, Београд, 1998.

Обавештења

Download