babic

БАБИЋ ДР ЈАСНА

Kabinet:334

Telefon:3021060

Vreme prijema:четвртак 14-16 h

Email:jbabic@ekof.bg.ac.rs

 

Рођена је 07. априла 1973. године у Крушевцу. Основну школу завршила је у Ћићевцу, а средњу економску у Крушевцу. На Економском факултету у Београду дипломирала је 27. јануара 1998. године на смеру спољна и унутрашња трговина (просечна оцена 9,39 и оцена 10 на дипломском раду „Промоција као инструмент маркетинга у трговини“). Магистрирала је 15. јула 2005. године на Економском факултету у Београду на смеру Маркетинг (тема магистарске тезе „Експликација и анализа алата за управљање квалитетом). Докторирала је на Економском факултету у Београду 9. априла 2012. године на тему „Утицај стандардизације система квалитета на пословне перформансе предузећа.“

Од фебруара 1998. до октобра 1999. била је запослена у Хемофарм концерну у Вршцу. На Економском факултету ради од новембра 1999. године. Изводи вежбе на четвртој години основних студија на предметима Менаџмент квалитета и Комерцијално познавање производа. Учествовала је на више домаћих и међународних конференција међу којима су значајније: IGWT, SYMOPIS, SPIN као и конференције које организује ЈУСК, Економски факултет у Нишу и сл.

Већина радова везана је за TQM концепт, квалитет и сатисфакцију потрошача, стандардизацију итд. Поред радова, писала је и одреднице за „Економски речник“ (издање Економског факултета у Београду), учествовала у пројектима НИЦЕФ-а. У Регионалном центру за развој малих и средњих предузећа држала је предавања на базичном курсу (тема „Маркетинг и продаја“). У 2006. години је после успешно положеног теста са семинара добила сертификат (HACCP Implementation Expert) од CONSACT International Consulting Group. У 2008. години похађала семинар о Интегрисаним системима менаџмента у организацији и Llozds Register као и курс Документовање система менаџмента (ИСО 9001, ИСО 14001, ОХСАС 18001, ИСО/ИЕЦ 17025, HACCP ) од стране Q-expert International.

У 2010. похађала семинаре Интерне провере ИСО 9001 и ИТ безбедност (Q-expert) и Самооцењивање по критеријумима награде Оскар квалитета (FQCE), а у 2011. семинаре везане за упутства о друштвеној одговорности компанија према стандарду ISO 26000 i EMAS III у организацији Victoria Consulting-а. Учествовала у пројектима Стратегија трговине Републике Србије и Стратегија трговине Београда (2008).

Обавештења

MK и КПП – КОЛОКВИЈУМ – избор термина за колоквијум, обнављање градива и подела потребне литературе за полагање колоквијума биће на часовима вежби у уторак, 16. априла и четвртак, 18. априла

У четвртак, 18. априла, гостујуће предавање на тему заштите животне средине одржаће мр Драгана Петровић од 8 часова и 30 минута у амфитеатру 4

У уторак, 23. априла, због посете компанији JTI, неће бити наставе на предмету Менаџмент квалитета. Настава на предмету Комерцијално познавање производа од 18 часова ће бити одржана.