babic

БАБИЋ ДР ЈАСНА

Kabinet:334

Telefon:3021060

Vreme prijema:среда 15,30 - 17,30 h

Email:jbabic@ekof.bg.ac.rs

 

Рођена је 07. априла 1973. године у Крушевцу. Основну школу завршила је у Ћићевцу, а средњу економску у Крушевцу. На Економском факултету у Београду дипломирала је 27. јануара 1998. године на смеру спољна и унутрашња трговина (просечна оцена 9,39 и оцена 10 на дипломском раду „Промоција као инструмент маркетинга у трговини“). Магистрирала је 15. јула 2005. године на Економском факултету у Београду на смеру Маркетинг (тема магистарске тезе „Експликација и анализа алата за управљање квалитетом). Докторирала је на Економском факултету у Београду 9. априла 2012. године на тему „Утицај стандардизације система квалитета на пословне перформансе предузећа.“

Од фебруара 1998. до октобра 1999. била је запослена у Хемофарм концерну у Вршцу. На Економском факултету ради од новембра 1999. године. Изводи вежбе на четвртој години основних студија на предметима Менаџмент квалитета и Комерцијално познавање производа. Учествовала је на више домаћих и међународних конференција међу којима су значајније: IGWT, SYMOPIS, SPIN као и конференције које организује ЈУСК, Економски факултет у Нишу и сл.

Већина радова везана је за TQM концепт, квалитет и сатисфакцију потрошача, стандардизацију итд. Поред радова, писала је и одреднице за „Економски речник“ (издање Економског факултета у Београду), учествовала у пројектима НИЦЕФ-а. У Регионалном центру за развој малих и средњих предузећа држала је предавања на базичном курсу (тема „Маркетинг и продаја“). У 2006. години је после успешно положеног теста са семинара добила сертификат (HACCP Implementation Expert) од CONSACT International Consulting Group. У 2008. години похађала семинар о Интегрисаним системима менаџмента у организацији и Llozds Register као и курс Документовање система менаџмента (ИСО 9001, ИСО 14001, ОХСАС 18001, ИСО/ИЕЦ 17025, HACCP ) од стране Q-expert International.

У 2010. похађала семинаре Интерне провере ИСО 9001 и ИТ безбедност (Q-expert) и Самооцењивање по критеријумима награде Оскар квалитета (FQCE), а у 2011. семинаре везане за упутства о друштвеној одговорности компанија према стандарду ISO 26000 i EMAS III у организацији Victoria Consulting-а. Учествовала у пројектима Стратегија трговине Републике Србије и Стратегија трговине Београда (2008).

Обавештења

ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА предвиђен за среду, 15. јануар 2020. одлаже се за петак 17. јануар од 15 до 17 часова.

 

ИСПИТНА ПИТАЊА  налазе се међу фајловима.

Све презентације које се налазе на сајту су важеће за 2019. годину, без обзира да ли у називу фајла пише 2019. или 2018.