image-0-02-04-ce1ae69b4712f7dc847982f9d930b2b4444baecb730bfeff6a87757bf5784732-V

АЋИМОВИЋ ДР СЛОБОДАН

Kabinet:313

Telefon:3021066

Vreme prijema:четвртак 17-19

Email:asloba@ekof.bg.ac.rs

Проф. др Слободан Аћимовић је рођен 1968. године у Београду где је завршио основну и средњу школу. Универзитетско образовање стиче на Економском факултету у Београду: основне студије (1993.), магистарска теза (1997.), докторска дисертација (2001.) Током основних студија, у периоду од 1991. до 1993. године, обављао је функцију студента продекана на факултету. Професионалну каријеру започиње на матичном факултету као демонстратор (1994.), наставља избором у звање асистент-приправник (1995.), асистент (1997.), доцент (2002.), ванредни професор (2007.) и редовни професор (2011.) на Катедри за пословну економију и менаџмент. Тренутно води предмете Маркетинг логистику (основне студије) и Менаџмент ланца снабдевања (мастер студије), док партиципира на предметима Економика саобраћаја (основне студије), Међународна логистика и Управљање дистрибуцијом (мастер студије).

Аутор је већег броја самосталних/коауторских универзитетских књига, научних радова и чланака у релевантним домаћим и страним часописима и/или на конференцијама. Посебно је активан у спровођењу стратешких и оперативних консалтинг активности у домаћим и/или регионалним предузећима. Као руководилац или члан тима је активан на широком спектру пројеката из области пословне економије и менаџмента, посебно у домену: поставке адекватног нивоа и структуре понуде фирме (сервиса потрошача) и политике управљања залихама као логистичко-маркетиншке стратегије, различитог опсега маркетиншких и тржишних истраживања, анализе и унапређења пословне стратегије фирме, унапређења макро и микро организације, као и систематизације радних места предузећа, процене вредности имовине и капитала компанија, анализе и оцене инвестиционих пројеката, израде бизнис планова.

Члан је глобалних и националних научно-пословних удружења: 1) CSCMP – Council of Supply Chain Management Professionals, 2) GBATA – Global Business & Technology Association, 3) SEMA – Српско удружење за маркетинг, 4) NDE – Научно друштво економиста.

Обавештења

Download