PRO_6761а

LSEE-CEFTA награда за наш Marija-Sklodovska Kiri пројекат SEEGROW

Др Соња Авлијаш, истраживач Marija-Sklodovska Kiri програма на Економском факултету, освојила је другу награду LSEE-CEFTA за научно-истраживачки рад на тему “Међународна трговина у југоисточној Европи: препреке и могућности за ЦЕФТА и заједничко регионално тржиште”. Награда је уручена 16. децембра 2021. у Скопљу, на самиту “CEFTA Week 2021” поводом 15 година од потписивања ЦЕФТА споразума.

Рад др Авлијаш под насловом “Can „winner-takes-most“ dynamics of regional economic integration be avoided in the Western Balkans? Lessons on resourcefulness from smaller economic agents”, који је заснован на налазима истраживања за Marija-Sklodovska Kiri пројекат SEEGROW, биће објављен као LSEE-CEFTA радни папир почетком 2022. године.

PRO_6778б