1111

Одржан курс у оквиру Конференције Уједињених нација о трговини и развоју

У понедељак, 24. јуна, проф. др Предраг Бјелић, као представник Економског факултета Универзитета у Београду и на позив представништва Конференције Уједињених нација о трговини и развоју  (UN Conference on Trade and Development – UNCTAD), учествовао је на отварању првог глобалног курса о кључним питањима међународне економске агенде за земље у транзицији. Курс који се одржава у Женеви, од 24. до 26. јуна, окупља представнике министарстава задужених за трговину као и представнике универзитета задужених за међународну трговину који се  баве питањима развоја међународне трговине, инвестиција, технологије и развоја.

Поред курса, професор  је учествовао и састанку врховног органа UNCTAD – 66. заседање Одбора за трговину и развој (Trade and Development Board) као и у изради платформе Републике Србије коју ће наша делегација изложити у четвртак 27. јуна.