Упитник о квалитету онлајн наставе на ОАС у јесењем семестру школске 2020/21. године

25.02.2021

Поштоване колегинице и колеге,
У наставку можете наћи линк за Упитник о квалитету онлајн наставе на основним академским студијама на Економском факултету у јесењем семестру школске 2020/21. године. Веома нам је стало до вашег мишљења, а одговори на постављена питања ће помоћи у унапређењу онлајн наставе на Факултету.

Попуњавање упитника је добровољно и анонимно. Упитник ће бити отворен до среде, 3. марта 2021. године, до 23.59 часова!

Табела 1. Листа предмета са линковима за упитник

Предмети прве године Предмети друге године
Математика Теорија цена
Социологија Економско-математички методи и модели
Основи економије Национална економија
Страни језик (друга, треће и четврта година)
Енглески језик 1 Енглески језик за економисте 3
Енглески језик за економисте 4
Немачки језик 1 Немачки језик за економисте 3
Немачки језик за економисте 4
Руски језик 1 Руски језик за економисте 3
Руски језик за економисте 4
Француски језик 1 Француски језик за економисте 3
Француски језик за економисте 4
Предмети треће и четврте године
Макроекономска анализа Јавне финансије
Савремени привредни системи Пословне финансије
Теорија и планирање привредног развоја (Теорија раста и развоја) Основи пословних финансија
Финансијска и аутуарска математика Тржишно комуницирање
Биланси предузећа и банака Истраживање тржишта
Понашање потрошача Међународно привредно право
Економски односи Србије са иностранством Међународни маркетинг
Економска географија Трговински менаџмент
Управљање организационим променама Међународни бизнис и менаџмент
Теорија и политика биланса (Финансијско извештавање) Рачуноводство трошкова
Линеарна алгебра Теорија вероватноће
Дискретна математика Анализа податка
Демографска анализа Спољнотрговинско пословање
Економика саобраћаја Тржиште и тржишне институције (Увод у институционалну економију)
Индустријска организација Теорија и анализа економске политике
Економика аграра Банкарство
Осигурање Тарифе у осигурању
Банкарско пословање и платни промет Урбана економика
Односи с јавношћу Финансијска економија
Менаџмент људских ресурса Менаџмент пројеката
Менаџмент односа са купцима Пословна аналитика
Пореско планирање и оптимизација Међународно пословно финансирање
Специјални биланси Ревизија
Менаџмент предузећа у туризму и хотелијерству (Менаџмент хотелских и туристичких предузећа) Непараметарски статистички методи
Квантитативне финансије Операциона истраживања
Мултивариациона анализа Базе података
Математичка економија ВЕБ дизајн
Електронско пословање Пројектовање информационих система (Развој софтвера)

Хвала на издвојеном времену! Чувајте здравље и вредно радите.

ВАШ ЕКОФ