Упис 2023 – Трећи уписни рок

15.09.2023

Универзитет у Београду је огласио трећи уписни рок за упис студената за школску 2023/24. годину . ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ПОПУНУ СЛОБОДНИХ МЕСТА НА СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ ЕКОНОМИЈА, ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕ И СТАТИСТИКА.

У прву годину студија може да се упише лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању ( општи услови конкурса). Право уписа имају и наши држављани који су средњу школу завршили у иностранству у школској 2022/23.години, а нису могли да нострификују своја средњошколска документа до последњег дана предвиђеног за пријаву у јунском уписном року, као и кандидати који се уписују на слободна места по основу афирмативних мера.

На Конкурс се могу пријавити студенти којима је истекао законски рок за завршетак студија (уписани 2009, 2010, 2011, реуписани 2015, 2016 и 2017.године).

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА  18. И 19. СЕПТЕМБРА 2023.

Обавештавамо вас да ће пријавa на Конкурс за упис на Економски факултет Универзитета у Београду у школску 2023/24. годину БИТИ ИСКЉУЧИВО ЕЛЕКТРОНСКА.

Није потребно да долазите на Факултет ради подношења докумената на Конкурс, већ ћете преко портала моћи да се пријавите од куће. Приступ електронској пријави на конкурс за упис омогућен је преко адресе prijemni23.ekof.bg.ac.rs

Да би попунили пријаву, кандидати могу приступити овом порталу, тако што у поље „Број електронске пријаве“ унесу реч „кандидат“, а у поље „Лозинка“ унесу број „2023“, и преко опције „Пријава на конкурс“ отварају форму Пријаве. Сва обавезна поља, која су означена звездицом, морају бити попуњена. Фајлови са документацијом коју треба поднети електронски могу бити са екстензијом jpg, jpeg, bmp, gif, tif, png ili pdf. Максимална величина појединачног фајла је 3МБ.

Портал за пријаву на Конкурс за упис биће доступан  18. и 19. септембра  2023. од 8 до 20 часова

За Конкурс треба припремити скенирана следећа документа: 

Сведочанства I,II,III и IV разреда средње школе

Диплому о завршеној средњој школи или потврду да су документа предата за нострификацију

Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита на рачун Економског факултета у Београду број: 840-1109666-73, позив на број: 09 -102, уплатити: 7.500 РСД, сврха уплате: полагање пријемног испита.

За кандидате који конкуришу за упис по афирмативним мерама пратити обавештења на адреси http://www.ekof.bg.ac.rs/upis/konkurs-2023/ и припремити одговарајућа документа. Ови кандидати попуњавају и следеће изјаве:

Изјава за упис на прву годину основних студија у оквиру Програма афирмативне мере – припадници ромске националне мањине (линк)

Изјава за упис на прву годину основних студија у оквиру Програма афирмативне мере – упис студената са инвалидитетом (линк)

Припадници српске националне мањине из суседних земаља попуњавају изјаву за упис на прву годину основних студија (линк)

Сви кандидати попуњавају изјаву о коришћењу података у сврху формирања ранг листе за упис (линк).

ВАЖНА НАПОМЕНА: Систем ће прихватати документа у пдф формату или у форми слике величине до 3 MB (по фајлу).

Након обављене пријаве, а најкасније у року од 12 сата кандидат ће моћи да се улогује на исти портал према упутству и одштампа потврду са конкурсним бројем. Без ове потврде кандидат неће моћи да приступи пријемном испиту.

Упутство за приступ

Уколико имате додатних питања у вези пријаве на конкурс можете се обратити на тел. 011/2633-146 или на адресу konkurs@ekof.bg.ac.rs

ПРИJЕМНИ ИСПИТ КАНДИДАТИ ПОЛАЖУ 21. СЕПТЕМБРА 2023. ГОДИНЕ У 10 ЧАСОВА НА ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ У БЕОГРАДУ.

 ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ БЕОГРАД