IMG-20230225-WA0021

Проф. др Jean-Robert Tyran одржао предавањe за докторанде

Гостујући професор Економског факултета Универзитета у Београду, проф. др Jean-Robert Tyran, проректор за науку Универзитета у Бечу, и један од водећих аутора у области бихевиористичке и експерименталне економике, одржао је блок наставе на докторским студијама Факултета, коју су поред наших студената и наставника пратили и студенти из Хрватске и Црне Горе.

20230224_115252