Basic RGB

Пријаве су отворене – Упис 2020

Pristup elektronskoj prijavi na konkurs za upis omogućen je preko adrese prijemni20.ekof.bg.ac.rs

Da bi popunili prijavu, kandidati mogu pristupiti ovom portalu, tako što u polje „Broj elektronske prijave“ unesu reč „kandidat“, a u polje „Lozinka“ unesu broj „2020“, i preko opcije „Prijava na konkurs“ otvaraju formu Prijave. Sva obavezna polja, koja su označena zvezdicom, moraju biti popunjena. Fajlovi sa dokumentacijom koju treba podneti elektronski mogu biti sa ekstenzijom jpg, jpeg, bmp, gif, tif, png ili pdf. Maksimalna veličina pojedinačnog fajla je 3MB.

Portal za prijavu na Konkurs za upis biće dostupan u periodu od 24 – 27. juna u sledećim intervalima:

Datum Vreme
24. jun 2020. 8-17 časova
25. jun 2020. 8-17 časova
26. jun 2020. 8-22 časova
27. jun 2020. 8-22 časova
28. jun 2020. 8-12 časova

Kada kandidat popuni sva obavezna polja i podnese prijavu, dobiće „Broj elektronske prijave“, koju mora da zapamti. Služba Fakulteta će u roku, koji nije duži od 24 časa, proveriti sve podatke i dokumentaciju koju je kandidat podneo i omogućiti mu personalizovani pristup istom portalu. Kandidat tada može sa „Brojem elektronske prijave“ i JMBG kao lozinkom ući ponovo na portal i videti informaciju o dodeljenom „Konkursnom broju“, mestu i vremenu polaganja prijemnog ispita i eventualnog probnog testa.

Kandidat na polaganje prijemnog ispita dolazi sa Konkursnim brojem, kako bi našao svoje mesto u sali za polaganje. Konkursni broj služi kao zvaničan broj kandidata, koji će se pojavljivati na rang listama i drugim dokumentima. Broj elektronske prijave služi za pristup portalu na kojem će kandidat pratiti tok konkursa.

U slučaju da kandidat zaboravi ili ne dobije Broj elektronske prijave ili Konkursni broj može se obratiti na mail konkurs@ekof.bg.ac.rs ili na tel. 011/2633-146.