Пријава за бесплатан „MS Office – Excel“ курс за студенте четврте године – Трећи циклус 2021/22

20.06.2022

Пријава за бесплатан „MS Office – Excel“ курс за студенте завршне године и мастер студенте – Трећи циклус 2021/22

На адреси https://anketa.ekof.bg.ac.rs/ поново је отворена електронска пријава за бесплатан „MS Office – Excel“ курс за студенте четврте године. У овом циклусу је одмах омогућена пријава свим студентима завршне године студија, као и студентима мастер студија. Приликом пријаве треба користити последњи број индекса који сте добили приликом уписа и то у формату који је предвиђен упутством на страници.

Циљ курса је да дипломирани студенти Економског факултета у Београду, поред модерних теоријских знања из економије, пословног управљања и статистике, стекну и примењене вештине коришћења основних алата MS Office пакета – Еxcel и осталих програма.

Више о програму видети на адреси.

Часови се одржавају у онлајн режиму (у реалном времену преко Зум платформе) према распореду који је доступан на страници анкета (https://anketa.ekof.bg.ac.rs/).

Група броји 70 студената. Сваког тренутка студентима ће бити познат број преосталих места будући да бројач функционише по аутоматском принципу (сваки пријављени студент заузима место у сали и добија потврду о изабраном термину). Паралелно ће бити организован рад у две групе.

Студент се може само једном пријавити за бесплатно похађање курса, због чега је неопходно да пре пријаве сагледа сопствене обавезе и преференције и изврши пријаву у термину у коме са великом извесношћу неће имати проблем да прати наставу. У случају одустајања, свака наредна пријава водиће се као пријава без првенства и захтеваће плаћање економске цене од стране полазника.

У току школске 2021/22. године планиран је још један циклус едукације, који ће се, ако услови то дозволе, одвијати уживо у салама.

* Линкoви зa приступ zoom учиoницaмa ћe бити расположиви приликом пријаве. Исти линк кojи дoбиjeтe приликом успешне пријаве на курс ћe вaжити тoкoм трajaњa цeлoг циклусa курсa.

* Зa свa питaњa, нeдoумицe и тeхничкe прoблeмe прe пoчeткa нaстaвe нa курсу нajбoљe je дa сe oбрaтитe нa mail karijernovodjenje@ekof.bg.ac.rs, a пo пoчeтку нaстaвe нa mail office@ekof.bg.ac.rs.

Руководство Факултета