Пријава ваннаставних активности студената

16.11.2021

Правилником о вредновању ваннаставних активности студената Универзитета у Београду предвиђено је да се ЕСПБ бодови за ваннаставне активности које студент оствари током студирања евидентирају у оквиру додатка дипломи.

Подсећамо да сте молбу за признавање ваннаставних активности остварених у школској 2020/21. години могли да поднесете приликом уписа или до 30. октобра 2021. путем попуњеног обрасца који можете преузети и одштампати са следеће адресе http://www.ekof.bg.ac.rs/studenti/osnovne-studije/sic/upis-2020/ .Образац се шаље путем е-молби (портал https://prijava.ekof.bg.ac.rs/ )

Рок за подношење пријава за ваннаставне активности студената у школској 2020/21. години продужен је до 30. новембра 2021.

Уз молбу је потребно приложити и одговарајуће потврде да сте одређену ваннаставну активност обавили у школској 2020/21 . години, као и ком обиму . Након истека рока за подношење молби, Комисија за ваннаставне активности ће се састати, размотрити све молбе и сваку активност адекватно бодовати у складу са Правилником. О обиму признатих активности и њиховом бодовању студент ће бити благовремено обавештен потврдом Комисије за ваннаставне активности, односно обједињеним решењем након дипломирања.

Студентска служба