Приговори на прелиминарну ранг листу за упис у школској 2020/2021

01.07.2020

Подношење приговора може се обавити 01.07.2020. год. и 02.07.2020. год.  до 17 часова, искључиво електронским путем

Образац за приговор на прелиминарну ранг листу преузима се у електронском облику (документ обрасца).

Кандидат је дужан да на име приговора уплати износ од 1000 динара приликом подношења приговора (840-1109666-73 позив на број 106)

Попуњен образац и скенирана уплатница могу се послати мејлом на адресу aleksa@ekof.bg.ac.rs

Након провере исправности остварених бодова, уколико се утврди да је кандидат имао основа за приговор, износ се враћа. Уколико се утврди да није постојала основа за приговор Економски факултет задржава право наплате трошкова у назначеном износу.

Објава обавештења по основу жалби у петак 03.07.2020. год. у 13 часова A4.

Коначна ранг листа биће објављена 03.07.2020. год. у 16 часова на сајту Факултета