Приговори на прелиминарну ранг листу за трећи уписни рок у школској 2022/2023.

23.09.2022

Подношење приговора може се обавити  23.09.2022. год. до 15 часова, искључиво електронским путем

Образац за приговор на прелиминарну ранг листу преузима се у електронском облику.

Кандидат је дужан да на име приговора уплати износ од 1000 динара приликом подношења приговора (840-1109666-73 позив на број 106)

Попуњен образац и скенирана уплатница могу се послати мејлом на адресу vera@ekof.bg.ac.rs

Након провере исправности остварених бодова, уколико се утврди да је кандидат имао основа за приговор, износ се враћа. Уколико се утврди да није постојала основа за приговор Економски факултет задржава право наплате трошкова у назначеном износу.

Објава обавештења по основу жалби у петак 23.09.2022. год. у 16  часова канцеларија 134.

Коначна ранг листа биће објављена 23.09.2022. год. до 17 часова на сајту Факултета.