Обавештење студентима о реализацији наставе почетком семестра на основним студијама

27.08.2020

Услед немогућности да целокупну наставу на основним студијама организујемо у згради факултета, обавештавамо студенте да ће се током јесењег семестра настава реализовати у хибридним формама, комбиновањем наставе на даљину и непосредних часова у учионицама факултета. Верујемо да ћемо бити у могућности да око 1/4 укупне наставе реализујемо у непосредном контакту у учионици, док ће остатак наставе бити реализован коришћењем доступних апликацијa у реалном времену према распореду који ће бити објављен на стају факултета.

За праћење наставе на даљину биће неопходно коришћење уређаја преко којег је могуће прикључење на интернет (по правилу, апликација Zoom), слушалице (звучник) и микрофон (довољни су они који представљају додатну опрему уз мобилни телефон) и, свакако, свеска и оловка, како би се током часа записивала упутства која даје наставник, као на сваком часу редовне наставе. Поред наставе која ће се одвијати у реалном времену, по утврђеном распореду, комуникација између наставника и студента ће се обављати и алтернативно преко других платформи, нпр. преко факултетске платформе Moodle, страница појединих предмета на сајту факултета, путем електронске поште и сл.

Ове године ће изостати свечано обележавање почетка школске године. Настава за новоуписане студенте почиње 21. септембра, док ће настава за студенте старијих година почети 28. септембра. Предвиђено је да се до 2. октобра настава одвија искључиво на даљину, а уколико то околности дозволе, од 5. октобра део наставе би се реализовао у учионицама факултета, према распореду који ће благовремено бити истакнут на сајту факултета, уз поштовање свих мера безбедности. Редовно ћемо давати линкове преко којих ће бити могуће укључење на часове наставе на даљину.

Рад на факултету је планиран на начин да се у потпуности поштују препоруке везане за одржавање безбедне удаљности између учесника у настави. Скрећемо пажњу на то да су студнети дужни да у потпуности поштују све прописане мере заштите здравља, као време боравка на Факултету строго према распореду који ће бити објављен на сајту факултета.

Београд, 27.8.2020.

РУКОВОДСТВО ФАКУЛТЕТА