Обавештење о реализацији наставе на старијим годинама студија од 23. новембра 2020. године

22.11.2020

Настава на старијим годинама студија ће о д 23. новембра 2020. г одине у потпуности прећи на форму онлајн рада у реалном времену преко Зум платформе. Колоквијуми се организују према датом распореду у згради Факултета.

Прва година студија и даље остаје у режиму комбинованог модела рада (део наставе се реализује преко Зум платформе, а део у учионицама на Факултету према распореду који важи од 6. октобра 2020. године).

Распоред часова за старије године студија и упутство за приступ Зум учионицама можете преузети са странице http://www.ekof.bg.ac.rs/studenti/osnovne-studije/raspored-nastave/

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА