Обавештење о приступном предавању за кандидате који су се пријавили на конкурс

19.05.2020

Обавештење о приступном предавању за кандидате који су се пријавили на конкурс објављен у листу “Послови” бр. 864 од 15.01.2020. године за избор у звање доцента за ужу научну област Рачуноводство и пословне финансије.

Obavestenje o pristupnom predavanju za sajt