Обавештење о приступном предавању за кандидате који су се пријавили на конкурс за избор у звање доцента

13.11.2020

Обавештење о приступном предавању за кандидате који су се пријавили на конкурс за избор у звање доцента за ужу научну област Рачуноводство и пословне финансије.

Obavestenje o pristupnom predavanju