Обавештење о приступном предавању за кандидате који су се пријавили на конкурс за избор у звање доцента

06.03.2023

Обавештење о приступном предавању за кандидате који су се пријавили на конкурс за избор у звање доцента за ужу научну област Статистика и математика (конкурс објављен 25.01.2023.).

Обавештење