Обавештење о приступном предавању за кандидате који су се пријавили на конкурс за избор у звање доцента

26.01.2022

Обавештење о приступном предавању за кандидате који су се пријавили на конкурс за избор у звање доцента за ужу научну област Рачуноводство и пословне финансије (конкурс објављен 05.01.2022.).

Obavestenje