Март – мај рок 2021. (апсолвентски – редован рок за студенте продужене 4. године и апсолвенте)

24.02.2021

СТУДЕНТИ ГЕНЕРАЦИЈЕ 2009. И МЛАЂИ, који су у статусу студента продужене 4. године, пријављују испите искључиво електронским путем преко сајта факултета http://sservis.ekof.bg.ac.rs/ почев  oд  04. марта 2021. године.  Водите рачуна о следећим правилима:

  1. Испит се може пријавити и одјавити најкасније до 2 радна дана пре утврђеног термина за одржавање испита (не рачуна се викенд и дан испита, сервис не препознаје празнике као нерадне дане, већ само викенд). Детаљна упутства налазе се на следећој адреси http://www.ekof.bg.ac.rs/studenti/osnovne-studije/sic/prijava-i-odjava-ispita/ – део Пријава и одјава испита.
  2. Уколико има обавезу плаћања студент мора имати потребна средства на финансијској картици у тренутку пријаве. Уплату извршити најкасније пет радних дана пре термина испита (не рачуна се дан одржавања испита као ни викенд) уз позив на лични број.
  3. Уколико истекне рок за пријаву преко студентског сервиса испит је могуће пријавити накнадном пријавом уз доказ о уплати 1619,00 дин. по испиту. Уплате се врше на жиро рачун факултета, позив на број 101, (неће се примати уплатнице са личним позивом на број), сврха уплате: накнадна пријава испита. Потребно је доказ о извршеној уплати и пријаву донети у канцеларију 132, искључиво од 10 до 13 сати до последњег дана пре термина одржавања испита.
  4. Неизлазак на испит који није одјављен у дефинисаном року подразумева задуживање финансијске картице студента за 323 дин. Задуживање се врши приликом уноса резултата на основу извештаја са испита.
  5. Студент има право да полаже САМО испите које је пренео, односно одслушао у ранијим годинама студија. Апсолвентски рок се не односи на новоуписане предмете из пролећног семестра.

Студенти који су имали право да пријављују испите са посебним одобрењем, испите ће пријављивати под истим условима као и сви остали студенти који нису апсолвенти, тј. који нису студенти 4. продужене године (погледати Обавештење о Додатном року за све студенте).

ГЕНЕРАЦИЈЕ 2005 И СТАРИЈЕ испите пријављују папирном пријавом од 25. фебруара до 05. марта 2021. године. Пријаву читко попунити и убацити у сандучић у приземљу Факултета (поред скриптарнице). Уплату за полагање испита више од три пута, као и уплате студената генерација 2005. и старије, којима је истекао апсолвентски стаж,  извршити на рачун Факултета број: 840-1109666-73, позив на број 101. Уплатницу предати уз папирну пријаву. Испит се може одјавити најкасније до 2 раднa дана пре утврђеног термина за одржавање испита, ПАПИРНИМ ЗАХТЕВОМ – СОБА 132 или слањем поруке на адресу ispiti@ekof.bg.ac.rs

По завршетку редовне пријаве испита, накнадна пријава се врши достављањем пријаве и доказа о уплати  додатних 1.619,00 динара (жиро рачун факултета, позив на број 101, сврха: накнадна пријава) у с. 132 искључиво од 10 до 13 сати, сваког радног дана, до дан пре одржавања испита.

Београд, 24.02.2021.

СЕКРЕТАРИЈАТ ФАКУЛТЕТА