Информација за студенте који су позитивни на Ковид

26.11.2020

Молимо студенте Економског факултета у Београду да се пријаве уколико су Ковид позитивни или су у самоизолацији. Пријава се врши преко портала е-молби на адреси https://prijava.ekof.bg.ac.rs/ . Потребно је да уз пријаву приложите скенирану потврду из лабораторије или решење о самоизолацији које издаје надлежни орган. У разматрање ће бити узете само оне пријаве које у прилогу имају потврду или решење. Пријава се врши у циљу процене објективних услова везаних за стицање предиспитних обавеза у јесењем семестру школске 2020/21. године.

Захваљујемо на сарадњи.

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА