Интерни конкурс за финансирање пројеката студената Економског факултета у 2023. години – Ранг листа

29.12.2022

Zapisnik 14.12.2022

Zapisnik 27.12.2022

Циљ интерног конкурса је подстицање студената Економског факултета да кроз осмишљавање и реализацију пројеката унапреде квалитет студентског живота и допринесу даљем стручном усавршавању студената у изабраним областима. Кроз интерни јавни конкурс ће бити обезбеђана транспарента расподела средстава које Економски факултет сваке године опредељује за финансирање студентских ваннаставних активности.

Студенти Економског факултета (на основним, мастер и докторским студијама), могу се пријавити као:

– појединци,
– група студената или
– студентска организација.

Више о Конкурсу 2023. видети овде (Конкурс 2023)
Предлог пројекта доставити најкасније до 2.12.2022. године. У разматрање ће бити узете само комплетне пријаве.

Овде можете преузети:

1. Образац за пријаву пројекта (Образац предлога пројекта)
2. Додатне табеле (План активности и буџет)

Пријава пројекта и План активности и буџет предају се у писаној форми у затвореној коверти са назнаком Конкурс 2023. По отварању добијених предлога, предлагачи пријава које буду формално испуњавале услов за даље разматрање биће позвани да доставе конкурсна документа и електронским путем.

РУКОВОДСТВО ФАКУЛТЕТА