Важно обавештење за све реуписане студенте 2015,2016 и 2017. године

17.09.2020

Студенти који 30.09.2020. године губе статус по сили Закона ( генерације први пут уписане 2006.  2007. и 2008 године,  реуписане по посебним условима 2015. 2016. и 2017 године, а којима је до краја студија остало мање од 60 еспб у тренутку реуписа) обавезно подносе конкурсну пријаву у трећем уписном року ( 21. септембрa 2020.)

Студенти који су на лични захтев извршили промену студијског програма на 180 школске 2016. и 2017. године, а приликом реуписа им је до краја студија  остало мање од 60 еспб, такође подносе пријаву на конкурс ради наставка студија. У супротном сви студенти који се налазе у наведеним категоријама губе право студирања у школској 2020/21. години.

Сва обавештења о конкурсу имате на сајту http://www.ekof.bg.ac.rs –упис 2020- трећи конкурсни рок

Студентска служба