Београдски истраживачки семинар из економије и финансија: „Банкарске кризе, јамства и тражња за новцем“

22.02.2019, 13:00h, Народна банка Србије, Немањина 17, Конференцијска сала, I спрат

Мартин Браун

Универзитет у Санкт Галену

Петак, 22.02.2019. године, Народна банка Србије, Немањина 17, Кнференцијска сала, I спрат

БАНКАРСКЕ КРИЗЕ, ЈАМСТВА И ТРАЖЊА ЗА НОВЦЕМ