Београдски истраживачки семинар из економије и финансија: „Персонализовано одређивање цена онемогућава смањење интензитета конкуренције од стране конкурената“

28.05.2019, 13:00h, Професорска сала

Ханс Јарле Кинд

Норвешка школа економије

Уторак, 28.05.2019. године од 13 часова, Економски факултет, Каменичка 6, Професорска сала, I спрат

ПЕРСОНАЛИЗОВАНО ОДРЕЂИВАЊЕ ЦЕНА ОНЕМОГУЋАВА СМАЊЕЊЕ ИНТЕНЗИТЕТА КОНКУРЕНЦИЈЕ ОД СТРАНЕ КОНКУРЕНАТА